BAŞARAN SERVİS VİESSMANN TURGUTLU -SALİHLİ GRUNDFOS MANİSA BÖLGE SERVİSİ

Doğalgaz nedir?

Başta Metan (CH4) ve Etan (C2H6) olmak üzere çeşitli hidrokarbonlardan oluşan yanıcı bir gaz karışımıdır. Doğalgaz renksiz, kokusuz havadan hafif bir gazdır. 

Doğalgaz nasıl oluşur?

Doğalgaz, organik maddelerin yeryüzünün alt katmanlarında milyonlarca yıl süren doğal dönüşümü sonucunda oluşur. Kaynağından çıkarıldığı haliyle, herhangi bir işlemden geçirilmeksizin kullanılabilmektedir. Doğalgaz niçin temiz enerjidir? 
Doğalgaz temiz bir gazdır. Yandığında kül, karbonmonoksit ve kükürt bileşikleri oluşturmaz ve çevrede asit yağmuruna sebep olmaz. Yalnızca karbondioksit ve su buharı meydana gelir. Bunun yanında azot oksit emisyonu diğer yakıtlara kıyasla daha azdır.

Doğalgazın kullanımının getirdiği avantajlar nelerdir?

• Uzun zaman dilimi içinde aynı yakıt kalitesi elde edilebilir. 
• Gaz oluşundan dolayı hava ile çok iyi karıştığından yanma verimi yüksektir. 
• Verimli bir yakıt olması sebebiyle hem ekonomiktir hem de enerji tasarrufu sağlar. 
• Doğalgaz tesisatı ve cihazları düşük basınçla çalıştığı için LPG tüpleri gibi patlama tehlikesi ve basınçlı parça tesiri yoktur. 
• Doğalgazda yanma için hava gereksinimi en azdır. Bu oran kömürde yüzde 20-30, fuel-oilde yüzde 10-20,   doğalgazda ise yüzde 5-10’dur. 
• Kurum, is gibi atık ürünleri olmadığı için ısı transfer yüzeyleri temiz kalır. 
• Tesis çok az bakım ve denetleme gerektirir.