BAŞARAN SERVİS VİESSMANN TURGUTLU -SALİHLİ GRUNDFOS MANİSA BÖLGE SERVİSİ

1 ile 2 bar arası olmalıdır. Tavsiye edilen basınç 1,5 bardır.

Hermetik kombi ile bacalı kombi arasındaki en belirgin fark fan ve atık gaz bacasıdır. Hermetik kombide fan bulunmaktadır. Bu fan sayesinde çift cidarlı olan bacanın iç cidarından atık gaz atılır ve cihazda oluşan vakum sayesinde de dış cidardan temiz hava emilir. 
Bacalı kombilerin atık gaz bacası tek cidarlıdır ve atık gazı bu tek cidarlı bacadan dışarı atar. Temiz havayı da bulunduğu ortamdan alır.

Cihazı satın aldığınız Viessmann bayisi, cihazın montajı yapılıp, cihaz devreye alma aşamasına getirildikten sonra Viessmann Portal Servis Programı üzerinden bağlı olduğu Viesmann bölge müdürlüğüne devreye alma talebinde bulunur. Viessmann Teknik Servis Personeli veya Viessmann Yetkili Servisi sizinle irtibata geçerek cihazınızı devreye alır.

Cihazın garanti süresi 2 yıldır ve devreye alma tarihi ile başlar.

Tesisatın temiz olup olmadığı kontrol edildikten ve radyatörlerin havası alındıktan sonra peteklere reglaj ayarı yapılmalıdır. Cihaza yakın olan peteklerin vanaları kısılmalı, cihaza uzak olan peteklerin vanaları ise mesafeye göre daha fazla açılmalıdır.

Tesisatın temiz olup olmadığı kontrol edilmelidir. Şayet kirli ise tesisat yıkanmalı ve filtre temizlenmelidir. Radyatörlerin ve tesisatın havası alınmalıdır.

Oda termostadı tasarruf sağlar. Özellikle ısı kaybı az olan yerlerde oda sıcaklığı çok geç düşeceğinden ve kombi devreye daha az girip çıkacağından tasarruf miktarı yükselir. 
İdeal oda sıcaklığı 20 °C olmalıdır. Oda sıcaklığının 1 °C düşük tutulması ısıtma masraflarında yaklaşık % 6 tasarruf sağlar.